Engelina Postma

E.R. (Engelina) Postma

Mevrouw mr. E.R. (Engelina) Postma heeft Nederlands recht gestudeerd aan de Rijksuniversiteit te Groningen en is afgestudeerd in de specialisatie privaatrecht met focus op het personen- en familierecht. Tijdens haar studie heeft ze interesse voor het personen- en familierecht ontwikkeld. Daarnaast is Engelina geïnteresseerd in andere rechtsgebieden waaronder het letselschaderecht. Voor haar werk bij AMBT heeft ze stagegelopen bij een overheidsinstantie en advocatenkantoor. Na haar stages heeft Engelina ruim twee jaar gewerkt als juridisch secretaresse bij een advocatenkantoor in de provincie op het gebied van het personen- en familierecht en strafrecht. Ze is derhalve goed op de hoogte van de juridische processen en de daarbij horende werkzaamheden.

Engelina staat bekend als een gedreven, hardwerkende en nauwkeurige medewerker. In het voorjaar van 2023 zal Engelina starten met de beroepsopleiding voor de advocatuur.