Engelina Postma

Raadsvrouw

E.R. Postma (Engelina)

Mevrouw mr. E.R. (Engelina) Postma heeft Nederlands recht gestudeerd aan de Rijksuniversiteit Groningen en is afgestudeerd in de specialisatie privaatrecht. Tijdens haar studie heeft ze een bijzondere interesse voor het personen- en familierecht ontwikkeld. Daarnaast is Engelina geïnteresseerd in andere aspecten van het civiele recht. Voor haar werk bij AMBT heeft ze stagegelopen bij een overheidsinstantie en verschillende advocatenkantoren. Na haar stages heeft Engelina ruim twee jaar gewerkt als juridisch secretaresse bij een gerenommeerd advocatenkantoor op het gebied van het personen- en familierecht en het strafrecht. Ze is derhalve goed op de hoogte van de juridische processen en de daarbij horende werkzaamheden en ze kan u ondersteunen in kwesties zoals een echtscheidingsverzoek, alimentatie, pensioenverevening, gezag, omgang, adoptie, erkenning/ontkenning vaderschap, boedelverdeling, uithuisplaatsingen en ondertoezichtstellingen. Engelina voldoet aan de vereisten voor gesubsidieerde rechtsbijstand in het kader van het personen- en familierecht, zodat zij u op basis van gefinancierde rechtsbijstand (toevoeging) kan bijstaan. Voorts is Engelina lid van de Jonge Balie Groningen-Assen. Het eerste gesprek is, zonder enig voorbehoud, gratis zodat u nooit voor onaangename verrassingen komt te staan. Neem contact op via 085 – 0880471 of per mail (postma@ambtadvocaten.nl). Engelina kan u zowel op ons kantoor in Winschoten als in Assen ontvangen.