Amaya Smid

Raadsvrouw

A. Smid (Amaya)

Mevrouw mr. A. (Amaya) Smid heeft Nederlands recht gestudeerd aan de Rijksuniversiteit Groningen en is afgestudeerd in de specialisaties strafrecht en privaatrecht. Al sinds het begin van haar studie heeft zij een sterke affectie met het strafrecht en daarnaast heeft zij tijdens de masterfase ook kennis opgedaan van het privaatrecht.

Amaya heeft tijdens haar studie ervaring opgedaan binnen verschillende rechtsgebieden. Zo heeft zij kennis en ervaring opgedaan met betrekking tot het vastgoed bij een notariskantoor. Ook is zij voorafgaand aan haar beëdiging twee jaar werkzaam geweest op ons kantoor, waarbij zij zich met name bezig heeft gehouden met zaken op het gebied van letselschade en het ondersteunen bij de voorbereiding van strafzaken. In augustus 2023 is Amaya beëdigd tot advocaat en sindsdien voert zij een strafrechtelijke praktijk. Tevens houdt zij zich bezig met civielrechtelijke procedures zoals non-conformiteit en onrechtmatige daad, letselschadezaken en slachtofferzaken. Daarnaast is Amaya lid van de Jonge Balie Groningen-Assen.

Amaya voldoet aan de vereisten voor gesubsidieerde rechtsbijstand in het kader van strafrecht en slachtofferzaken, zodat zij u op basis van gefinancierde rechtsbijstand (toevoeging) kan bijstaan. Het eerste gesprek is, zonder enig voorbehoud, gratis zodat u nooit voor onaangename verrassingen komt te staan. Neem contact op via 085-0880471 of per mail (smid@ambtadvocaten.nl). U kunt Amaya binnen kantooruren ook bereiken op het mobiele nummer 06-27585632 (ook via Whatsapp). Amaya kan u zowel op ons kantoor in Winschoten als in Assen ontvangen.