Betrouwbaarheid & Betrokkenheid

Dé sleutelwoorden voor een goede samenwerking.

Personen- en familierecht

Het personen- en familierecht houdt zich onder meer bezig met huwelijk- en echtscheiding, geboorte, adoptie, onder toezichtstelling uithuisplaatsing en andere zaken in verband met de hoedanigheid, familiebetrekkingen en bevoegdheden van personen. Het erfrecht wordt veelal bij dit rechtsgebied betrokken. U kunt hierbij denken aan het onterven van bepaalde nabestaanden of het verdelen van een nalatenschap.

Onderdelen van het familierecht zijn onder meer:

echtscheiding (ouderschapsplan en ontbinding van het huwelijk), voorlopige voorzieningen die gelden  tijdens de scheidingsprocedure over het gebruik van de woning, de toevertrouwing van de kinderen,  omgangsregeling en (voorlopige) alimentatie;  

boedelverdelingen tussen erfgenamen en tussen partners na echtscheiding of na beëindiging van een  samenwoning;  

  • alimentaties en bijstandsverhaalzaken;  
  • gedragsvoorzieningen (en omgangsregelingen);  
  • ondertoezichtstellingen en uithuisplaatsingen;  
  • erkenning en ontkenning vaderschap;  
  • adoptie;  
  • naamswijziging;  
  • ontheffing en ontzetting van het ouderlijk gezag;  

Al deze onderwerpen kunnen uitmonden in juridische geschillen. Het personen- en familierecht heeft  dan ook een prominente plek in het Burgerlijk Wetboek. Daarnaast gelden er vele verdragen en  grensoverschrijdende gerechtelijke uitspraken. De wetten en regelgeving met betrekking tot dit  rechtsgebied zijn dan ook onderhavig aan vele wijzigingen.  

AMBT advocaten beschikt over deskundige kennis en jarenlange ervaring op het gebied van het  personen-en familierecht. Ons kantoor staat u (zowel in als buiten rechte) bij en adviseert u bij alle  onderwerpen binnen het personen-en familierecht.