Betrouwbaarheid & Betrokkenheid

Dé sleutelwoorden voor een goede samenwerking.

Jeugdstrafrecht

Indien kinderen door het Openbaar Ministerie verdacht worden van een strafbaar feit en het OM de zaak voor de rechter brengt, zijn de regels van het jeugdstrafrecht van toepassing. Deze regels wijken op bepaalde onderdelen af van de regels van het gewone strafrecht en gaan onder andere over de rol van u als ouder en die van de advocaat.

Uw kind krijgt in de strafzaak meestal een advocaat toegewezen door de rechtbank maar dat is vaak op het moment dat er door het OM wordt gedagvaard. Het is beter om op voorhand een advocaat te benaderen zodat u, bijvoorbeeld een verzoek kunt richten aan het OM, om de zaak te seponeren.

De hoofdregel is; dat de regels van het jeugdstrafrecht van toepassing zijn wanneer uw kind wordt verdacht van het plegen van een strafbaar feit toen hij/zij tussen de 12 en 18 jaren oud was. Dat betekent dat een kind onder de 12 jaren dus niet strafrechtelijk vervolgd kan worden.

Als uw kind verdacht wordt van een strafbaar feit, heeft uw kind eerst met de politie en het OM te maken. Uw kind kan aangehouden worden en door de politie worden verhoord, waarbij uw kind recht heeft op een piketadvocaat. Bij aanhouding van minderjarigen is bijstand van een advocaat verplicht. Indien uw kind wordt uitgenodigd voor verhoor, dient uw kind de bijstand van een advocaat te betalen wat natuurlijk geen enkel kind kan. Om die reden staan wij uw kind geheel gratis bij indien uw kind wordt uitgenodigd voor een verhoor op een politiebureau. De wet maakt dit bijzondere onderscheid misschien maar wij van AMBT Advocaten niet.

Indien uw kind wordt verdacht van een ernstig feit en er een vordering tot bewaring wordt verzocht zal de rechter altijd onderzoeken of de voorlopige hechtenis onder bepaalde voorwaarden kan worden geschorst of dat er alternatieven beschikbaar zijn zoals huisarrest of nachtdetentie. Een jongere wordt zo weinig mogelijk in voorlopige hechtenis vastgezet en het streven is om deze zo kort mogelijk te laten duren. Het is van belang dat u een advocaat krijgt die hierop toeziet en voor uw kind tijdig een verzoek indient.

Indien de officier van justitie beslist dat de zaak van uw kind voor de rechter komt dan ontvangt uw kind van het OM een dagvaarding. Uw kind ontvangt deze op het adres waar hij/zij staat ingeschreven of verblijft. In de dagvaarding staat waar en wanneer de zaak van uw kind door de rechter op een zitting wordt behandeld. Wanneer uw kind een dagvaarding ontvangt krijgt hij/zij een advocaat toegevoegd. Dit betekent dat uw kind hier niets voor hoeft te betalen.

AMBT Advocaten is een advocatenkantoor gespecialiseerd in het jeugdstrafrecht. Wij staan u bij in elke fase van het strafproces, van bijstand voor het eerste politieverhoor tot na de zitting bij de strafrechter. Neem tijdig contact op met ons kantoor waarbij er een vrijblijvend en gratis gesprek wordt ingepland met één van onze advocaten. Onze strafrechtadvocaten staan kinderen in heel Nederland bij. Ons advies is wel om zo vroeg mogelijk een jeugdstrafrechtadvocaat in te schakelen, zodat wij het OM kunnen verzoeken om, bijvoorbeeld, een (beleids)sepot, verwijzing naar HALT, mediation, of aansturen op een leerstraf. Over het algemeen geldt dat kinderen zo spoedig mogelijk moeten weten waar ze aan toe zijn.