Margje Rupert

Raadsvrouw

Mr. M.E.W.M. (Margje) Rupert

Margje heeft Nederlands recht gestudeerd aan de Rijksuniversiteit Groningen en is afgestudeerd in het Strafrecht. Sinds haar beëdiging in 2012 is zij werkzaam geweest in zowel de sociale- als commerciële advocatuur met specialisaties in het strafrecht, slachtofferrecht en bestuursrecht. Om een breder begrip te krijgen van de forensische sector heeft zij op een enig moment haar werkzaamheden in de advocatuur tijdelijk neergelegd om ervaring op te doen in de overheidssector. Daar heeft zij zich naast het strafrecht nader gespecialiseerd in het gezondheidsrecht en het straf- en civiele jeugdrecht.

Margje is werkzaam op het gebied van het strafrecht, slachtofferrecht en het gezondheidsrecht. “Iedereen moet toegang hebben tot het recht en rechtsbescherming” en om dat te realiseren heb je bevlogen advocaten nodig die het recht begrijpelijk maken, betaalbaar zijn en het belang van hun cliënten voorop stellen. Vanuit die overtuiging is Margje na een aantal jaar afwezigheid weer toegetreden tot de advocatuur. Om te doen waar ze goed in is. Haar cliënten voorzien van gedegen rechtsbijstand.

Margje is aangesloten bij Geschillencommissie Advocatuur. Zij heeft zich in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten geregistreerd op de rechtsgebieden Strafrecht en Gezondheidsrecht. Op grond van deze registratie is zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Orde van Advocaten tien opleidingspunten te behalen per rechtsgebied.