Betrouwbaarheid & Betrokkenheid

Dé sleutelwoorden voor een goede samenwerking.

Gezondheidsrecht

Ik stel het belang van de patiënt voorop en eerbiedig zijn opvattingen. Ik zal aan de patiënt geen schade doen. Ik luister en zal hem goed inlichten. Ik zal geheim houden wat mij is toevertrouwd.”

Deze passage uit de Nederlandse Artseneed geeft woorden aan de morele waarden van de beroepsgroep zoals die zijn verankerd in wet- en regelgeving, gedragscodes en richtlijnen. Het bevat het medisch beroepsgeheim vastgelegd in artikel 88 van de Wet BIG voor zorgverleners in medische beroepen en de geheimhoudingsplicht voortvloeiend uit de behandelingsovereenkomst (artikel 7:457 BW). Maar denk ook aan de informatieplicht vastgelegd in de Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst (WGBO). Al die wetten, regelgeving, gedragscodes en richtlijnen tezamen vormen het gezondheidsrecht.

Het gezondheidsrecht is een complex en divers rechtsgebied bestaande uit verschillende wetten- en regelgeving die tezamen de kwaliteit en veiligheid van de zorg bewaken. Maar ook zien op de organisatie van zorginstellingen, tuchtrecht, privacy en toezicht. Het is een rechtsgebied dat continu in ontwikkeling is door veranderende opvattingen, voortschrijdend inzicht en nieuwe ontwikkelingen.

Tijdig juridisch advies inwinnen kan klachten of geschillen voorkomen. Tegelijkertijd kan iedere zorgverlener zich geconfronteerd zien met een tuchtklacht die ziet op zijn of haar handelen. “Heb ik het wel goed gedaan?” Dat dit u als zorgverlener raakt is niet vreemd. De keuze voor werken in de zorg is meestal gebaseerd op de behoefte anderen te helpen. De beroepsuitoefening is daarmee ook verbonden aan uw persoonlijkheid en een klacht voelt dan al snel als een persoonlijke aanval. Maar iedereen kan fouten maken. En klachten kunnen terecht maar ook onterecht zijn. Het is in alle gevallen verstandig om u te laten bijstaan door een advocaat.

Als individuele medische beroepsbeoefenaar of zelfstandige in de zorg staan wij u graag bij met juridisch advies over:

  • Privacy, AVG en het medisch beroepsgeheim
  • Klachten en geschillen
  • Tucht- en/of Medische strafzaken
  • Registratiegeschillen (BIG-register, NRGD, RGS)
  • Rechten en plichten rondom gedwongen zorg of gedwongen opname

Neem tijdig contact op met ons kantoor waarbij er een vrijblijvend en gratis gesprek wordt ingepland met één van onze advocaten. Onze specialisten staan zorgverleners in heel Nederland bij.