Nieuws

Blijf op de hoogte en lees hier het laatste nieuws!

1 week geleden

AMBT advocaten
Krakers: Wegwezen(!)(?)Een zwaarwegend uitgangspunt in het Nederlands civiel recht is dat het eigendomsrecht het meest omvattende recht is dat een persoon op een zaak, zoals een onroerend goed, kan hebben. Dit betekent dat aan de eigenaar de exclusieve bevoegdheid toekomt om zijn eigendom, zoals een woning, naar eigen inzicht te gebruiken. Personen die inbreuk maken op dit eigendomsrecht, krakers, handelen civielrechtelijk gezien onrechtmatig.De exclusiviteit van het eigendomsrecht is ook vastgelegd in internationale verdragen. Zo bepaalt het Eerste Protocol bij het EVRM in artikel 1 lid 1 dat iedere natuurlijke of rechtspersoon recht heeft op het ongestoorde genot van zijn eigendom en dat aan niemand zijn eigendom zal worden ontnomen. Houdt dit nu zonder meer in dat u, als eigenaar van een pand, een kraker per direct uit de woning kunt zetten? Nee. Sterker nog, een weg naar de rechter lijkt onvermijdelijk.Krakers hebben namelijk een woonbelang; een zogeheten huisrecht. Hoe sterk dit recht ook klinkt; het huisrecht staat op zichzelf niet aan het opeisen van het pand door de eigenaar in de weg, maar geeft krakers de mogelijkheid om in geval van een dreigende ontruiming deze eerst door een rechter te laten toetsen. De rechter zal dan onder meer een belangenafweging maken tussen het belang van de eigenaar om zijn eigendom terug te krijgen en het belang van de kraker om in het pand te kunnen blijven. In beginsel prevaleert hierbij het belang van de eigenaar om vrij te kunnen beschikken over zijn eigendom, maar de rechter zal hierbij alle van toepassing zijnde omstandigheden moeten toetsen en meewegen. Zo zal de eigenaar moeten aantonen dat er een bepaalde urgentie is om weer vrijelijk te kunnen beschikken over zijn eigendom. Hierbij kan gedacht worden aan verkoopactiviteiten of op korte termijn geplande verbouwingswerkzaamheden.Daarnaast is er ook nog een strafrechtelijk pad te bewandelen. Sinds de invoering van de Wet Kraken en Leegstand is kraken ook strafbaar. Artikel 138a van het Wetboek van Strafrecht bepaalt dat: “Hij die in een woning of gebouw, waarvan het gebruik door de rechthebbende is beëindigd, wederrechtelijk binnendringt of wederrechtelijk aldaar vertoeft, wordt, als schuldig aan kraken, gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of geldboete van de derde categorie.”Uit ervaring blijkt echter dat het Openbaar Ministerie niet direct tot vervolging en/of ontruiming van krakers over zal gaan. Dit heeft ermee te maken dat de Hoge Raad zich op het standpunt stelt dat krakers eerst in de gelegenheid dienen te worden gesteld om een civielrechtelijke procedure in te stellen vanwege een beroep op hun huisrecht. Deze procedure dient ervoor om de eventuele ontruiming eerst te laten toetsen door de civiele rechter. Kortom: indien krakers niet bereid zijn om vrijwillig het pand van de eigenaar te verlaten, dan lijkt het onvermijdelijk om de krakers in een civiele procedure te moeten betrekken. Hiervoor dient men beslagen ten ijs te komen vanwege het ruime beoordelingskader van de rechter. Voor meer informatie kunt u vrijblijvend contact opnemen met Ambt AdvocatenVissersdijk 16-209671 EH WinschotenT. 0597-768555E: info@ambtadvocaten.nl ... Bekijk meerBekijk minder
Bekijk via Facebook

1 week geleden

AMBT advocaten
AMBT Advocaten is goedgekeurd door de Raad voor Rechtsbijstand om slachtoffers van de toeslagenaffaire te mogen bijstaan in hun strijd tegen de Belastingdienst en op te komen voor het onrecht dat velen hebben moeten ondergaan. Onze advocaten kunnen u gedurende het gehele proces bijstaan voor het verkrijgen van de erkenning en voor het aanvragen en begeleiden van een schadevergoeding. U kunt als gedupeerde van de toeslagenaffaire aanspraak maken op geheel gratis bijstand van een gespecialiseerde advocaat.Neem contact op met ons kantoor op het nummer 0597-768555 en wij leggen u geheel vrijblijvend uit hoe u hiervoor in aanmerking komt en wat de voorwaarden zijn. ... Bekijk meerBekijk minder
Bekijk via Facebook

4 maanden geleden

AMBT advocaten
Vanaf 1 januari 2021 zijn Wilko ten Have, Peter Schutte, Natanya Spijker en Erika Koehoorn verder gegaan onder de naam AMBT Advocaten te Winschoten. Ons adres is hetzelfde gebleven maar de verdere contactgegevens zijn gewijzigd! Slaat u deze op?AMBT AdvocatenVissersdijk 16-20 9671 EH WinschotenT. 0597-768555F. 0597-768559E: info@ambtadvocaten.nlW. www.ambtadvocaten.nl ... Bekijk meerBekijk minder
Bekijk via Facebook

4 maanden geleden

AMBT advocaten
• 2021•Voor ons het jaar van een nieuw begin! Maar ook dit jaar staan wij u weer graag bij met dezelfde betrokkenheid en inzet!Wij wensen u een heel goed maar bovenal gezond 2021! 🥂Wilko, Peter, Natanya en Erika ... Bekijk meerBekijk minder
Bekijk via Facebook

4 maanden geleden

AMBT advocaten
Omslagfoto van AMBT advocaten ... Bekijk meerBekijk minder
Bekijk via Facebook

4 maanden geleden

AMBT advocaten
Omslagfoto van AMBT advocaten ... Bekijk meerBekijk minder
Bekijk via Facebook

4 maanden geleden

AMBT advocaten
AMBT advocaten ... Bekijk meerBekijk minder
Bekijk via Facebook

4 maanden geleden

AMBT advocaten
Op de locatie aan de Vissersdijk 16 te Winschoten in het mooie Oldambt gaan Wilko ten Have, Peter Schutte, Natanya Spijker en Erika Koehoorn verder als AMBT Advocaten. Wij blijven u op dezelfde, vertrouwde, manier bijstaan: betrouwbaar en betrokken. Ons adres blijft hetzelfde maar ons telefoonnummer wijzigt. U kunt ons vanaf 1 januari 2021 bereiken onder nummer 0597 768 555.Website: ambtadvocaten.nlEmail: info@ambtadvocaten.nl Ons postbusnummer komt te vervallen. De post kunt u sturen naar AMBT Advocaten Vissersdijk 16 9671 EH Winschoten AMBT Advocaten voor bijstand in onder andere strafrecht, jeugd(straf)recht, persoon- en familierecht & letselschade. ... Bekijk meerBekijk minder
Bekijk via Facebook