Nieuws

Blijf op de hoogte en lees hier het laatste nieuws!

3 maanden geleden

AMBT advocaten
Op deze Koningsdag zitten wij aan de oranjetompoezen! Donderdag 28 april staan we weer voor jullie klaar! Fijne Koningsdag! 🇳🇱🟠👑 ... Bekijk meerBekijk minder
Bekijk via Facebook

5 maanden geleden

AMBT advocaten
Wij heten Anke Faber van harte welkom! De komende tijd zal Anke het team van AMBT advocaten 3 dagen in de week als stagiaire ondersteunen. Anke, veel succes en plezier! ... Bekijk meerBekijk minder
Bekijk via Facebook

8 maanden geleden

AMBT advocaten
AMBT advocaten wenst u hele fijne feestdagen en een goed 2022! Van 24 december 2021 t/m 2 januari 2022 is ons kantoor beperkt bereikbaar. ... Bekijk meerBekijk minder
Bekijk via Facebook

10 maanden geleden

AMBT advocaten
Vandaag ontving Wilko ten Have van één van zijn cliënten twee mooie flessen port als bedankje voor zijn bijstand! Natuurlijk is dat absoluut niet nodig maar het wordt wel enorm gewaardeerd! Proost!🍷 ... Bekijk meerBekijk minder
Bekijk via Facebook

10 maanden geleden

AMBT advocaten
www.facebook.com/100064714235509/posts/223445129822627/Vanaf aanstaande zaterdag (25 september) worden er geen coronabeperkingen meer gesteld aan de toegang tot gerechtsgebouwen en zittingszalen. De Rechtspraak heft de bestaande beperkingen op als gevolg van de door het kabinet aangekondigde versoepelingen, waaronder het loslaten van de anderhalvemeternorm. Publiek en pers zijn vanaf 25 september zonder beperkingen welkom in onze gerechtsgebouwen. Lees meer: bit.ly/3EPHcvW. ... Bekijk meerBekijk minder
Bekijk via Facebook

11 maanden geleden

AMBT advocaten
Binnen ons team hebben we 2 stagiaires mogen verwelkomen! Amaya Smid werkt 1 dag in de week bij ons en richt zich vooral op het strafrecht. Kiymet Altunzade is 1,5 dag in de week werkzaam op ons kantoor en richt zich vooral op privaatrecht. We heten ze van harte welkom en wensen ze veel succes! ... Bekijk meerBekijk minder
Bekijk via Facebook

1 jaren geleden

AMBT advocaten
Nadat een langslepende zaak eindelijk tot een goed einde is gekomen is er blijk van waardering! Waarvoor hartelijk dank! 👌🏻 ... Bekijk meerBekijk minder
Bekijk via Facebook

1 jaren geleden

AMBT advocaten
Afgelopen week was in het nieuws te lezen dat er op 30 mei op de D.H. Vinkersweg bij Westerlee een personenauto achter op een trekker is gebotst. Op 28 mei heeft een kop-staartbotsing op de kruising van de Beertsterweg met de Vincent van Goghlaan in Winschoten plaatsgevonden. Een langlopende (en helaas nog steeds actuele) kwestie is de sloop van de (oude) bibliotheek in Winschoten waardoor zestien woningen en twee winkelpanden schade hebben opgelopen, waarbij de schade nog steeds niet is afgewikkeld. Al deze situaties hebben een grote impact op alle betrokkenen. Naast de schrik, de medische zorgen en/of het gederfd woongenot, zullen er vragen rijzen over wie aansprakelijk is en wie de schade dient te vergoeden. Deze schade dient concreet onderbouwd te worden door het opstellen van een schadestaat. AMBT Advocaten neemt graag deze zorgen (geheel kosteloos) uit uw handen zodat u als slachtoffer(s) zich kunt richten op herstel, in plaats van de juridische afwikkeling. Neem geheel vrijblijvend contact met ons op voor een consult op nummer 0597-768555. ... Bekijk meerBekijk minder
Bekijk via Facebook

1 jaren geleden

AMBT advocaten
Alweer een jaar geleden zijn we verhuisd naar de Vissersdijk in Winschoten. Inmiddels is onze naam veranderd in AMBT advocaten en zijn we erg blij met deze mooie plek midden in het centrum aan het Israëlplein. Hebt u een juridische vraag? U mag altijd even binnenlopen! ... Bekijk meerBekijk minder
Bekijk via Facebook

1 jaren geleden

AMBT advocaten
Krakers: Wegwezen(!)(?)Een zwaarwegend uitgangspunt in het Nederlands civiel recht is dat het eigendomsrecht het meest omvattende recht is dat een persoon op een zaak, zoals een onroerend goed, kan hebben. Dit betekent dat aan de eigenaar de exclusieve bevoegdheid toekomt om zijn eigendom, zoals een woning, naar eigen inzicht te gebruiken. Personen die inbreuk maken op dit eigendomsrecht, krakers, handelen civielrechtelijk gezien onrechtmatig.De exclusiviteit van het eigendomsrecht is ook vastgelegd in internationale verdragen. Zo bepaalt het Eerste Protocol bij het EVRM in artikel 1 lid 1 dat iedere natuurlijke of rechtspersoon recht heeft op het ongestoorde genot van zijn eigendom en dat aan niemand zijn eigendom zal worden ontnomen. Houdt dit nu zonder meer in dat u, als eigenaar van een pand, een kraker per direct uit de woning kunt zetten? Nee. Sterker nog, een weg naar de rechter lijkt onvermijdelijk.Krakers hebben namelijk een woonbelang; een zogeheten huisrecht. Hoe sterk dit recht ook klinkt; het huisrecht staat op zichzelf niet aan het opeisen van het pand door de eigenaar in de weg, maar geeft krakers de mogelijkheid om in geval van een dreigende ontruiming deze eerst door een rechter te laten toetsen. De rechter zal dan onder meer een belangenafweging maken tussen het belang van de eigenaar om zijn eigendom terug te krijgen en het belang van de kraker om in het pand te kunnen blijven. In beginsel prevaleert hierbij het belang van de eigenaar om vrij te kunnen beschikken over zijn eigendom, maar de rechter zal hierbij alle van toepassing zijnde omstandigheden moeten toetsen en meewegen. Zo zal de eigenaar moeten aantonen dat er een bepaalde urgentie is om weer vrijelijk te kunnen beschikken over zijn eigendom. Hierbij kan gedacht worden aan verkoopactiviteiten of op korte termijn geplande verbouwingswerkzaamheden.Daarnaast is er ook nog een strafrechtelijk pad te bewandelen. Sinds de invoering van de Wet Kraken en Leegstand is kraken ook strafbaar. Artikel 138a van het Wetboek van Strafrecht bepaalt dat: “Hij die in een woning of gebouw, waarvan het gebruik door de rechthebbende is beëindigd, wederrechtelijk binnendringt of wederrechtelijk aldaar vertoeft, wordt, als schuldig aan kraken, gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of geldboete van de derde categorie.”Uit ervaring blijkt echter dat het Openbaar Ministerie niet direct tot vervolging en/of ontruiming van krakers over zal gaan. Dit heeft ermee te maken dat de Hoge Raad zich op het standpunt stelt dat krakers eerst in de gelegenheid dienen te worden gesteld om een civielrechtelijke procedure in te stellen vanwege een beroep op hun huisrecht. Deze procedure dient ervoor om de eventuele ontruiming eerst te laten toetsen door de civiele rechter. Kortom: indien krakers niet bereid zijn om vrijwillig het pand van de eigenaar te verlaten, dan lijkt het onvermijdelijk om de krakers in een civiele procedure te moeten betrekken. Hiervoor dient men beslagen ten ijs te komen vanwege het ruime beoordelingskader van de rechter. Voor meer informatie kunt u vrijblijvend contact opnemen met Ambt AdvocatenVissersdijk 16-209671 EH WinschotenT. 0597-768555E: info@ambtadvocaten.nl ... Bekijk meerBekijk minder
Bekijk via Facebook