Natanya Spijker

Raadsvrouw

Mr. N.D. Spijker (Natanya)

Mevrouw mr. N.D. Spijker (Natanya) heeft IT-recht en Strafrecht gestudeerd aan de Rijksuniversiteit Groningen. Gezien de ontwikkelingen in de maatschappij heeft Natanya ervoor gekozen om IT-recht te studeren en in het kader van het strafrecht heeft zij ervaring met zaken in het kader van cybercrime zoals marktplaatsfraude, identiteitsfraude, phishing, hacking en dergelijke. Ook heeft zij kennis van privacyrecht en intellectuele eigendom.

Natanya heeft ervaring opgedaan bij een gerenommeerd bedrijf dat zich heeft toegelegd op het adviseren over privacywetgeving. Ook is zij in juli 2019 geselecteerd voor de deelname aan SummerCourt, waarbij zij ervaring heeft opgedaan binnen de rechtspraak en het openbaar ministerie. Uiteindelijk heeft zij toch voor de advocatuur gekozen. In februari 2020 is Natanya beëdigd tot advocaat en sindsdien voert zij een strafrechtelijke praktijk. Tevens houdt zij zich bezig met letselschadezaken, slachtofferzaken, CBR-procedures, bestuursrechtelijke zaken en civielrechtelijke procedures zoals non-conformiteit en onrechtmatige daad.

Natanya voldoet aan de vereisten voor gesubsidieerde rechtsbijstand in het kader van strafrecht en slachtofferzaken, zodat zij u op basis van gefinancierde rechtsbijstand (toevoeging) kan bijstaan. Daarnaast is Natanya lid van de Jonge Balie Groningen-Assen en is zij aangesloten bij de Geschillencommissie Advocatuur. Het eerste gesprek is, zonder enig voorbehoud, gratis zodat u nooit voor onaangename verrassingen komt te staan. Neem contact op via 085 – 0880471 of per mail (spijker@ambtadvocaten.nl). U kunt Natanya binnen kantooruren tevens bereiken op het mobiele nummer 06-22711668 (ook via Whatsapp).

Natanya heeft zich in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten geregistreerd op de rechtsgebieden letselschaderecht, slachtofferrecht en strafrecht. Op grond van deze registratie is zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Orde van Advocaten tien opleidingspunten te behalen per rechtsgebied.