Kiymet Altunzade

Kiymet Altunzade

Mevrouw K.N. Altunzade (Kiymet) is in juni 2020 afgestuurd aan de Hanzehogeschool in de richtingen Bestuursrecht en Mediation met als afstudeerrichting Privacywetgeving. Momenteel is zij bezig met de master Privaatrecht. In het verleden heeft zij gewerkt binnen de overheid. 

Kiymet houdt zich binnen ons kantoor voornamelijk bezig met zaken op het gebied van personen- en familierecht en bestuursrecht waaronder de Toeslagenaffaire zaken. Zij ondersteunt bij de voorbereiding van rechtshandelingen, zoals het opstellen van verzoekschriften tot nakoming/wijziging omgang, eenhoofdig gezag, adoptie e.d. Verder ondersteunt zij ook bij de voorbereiding van bezwaar- en beroepsprocedures en voorlopige voorzieningen.  

Na het lopen van een stage op ons kantoor is zij nu in dienst als medewerker. Kiymet wil na het afronden van haar master beginnen met de beroepsopleiding advocatuur.