Betrouwbaarheid & Betrokkenheid

Dé sleutelwoorden voor een goede samenwerking.

Strafrecht

Onder strafrecht vallen overtredingen en misdrijven. Een overtreding is meestal een licht strafbaar feit dat door de kantonrechter wordt behandeld, zoals door rood rijden, op verboden terrein lopen of wildplassen. Een misdrijf is ernstiger van aard zoals fraude, mishandeling en seksueel misbruik.

Een strafrechtadvocaat is een advocaat die is gespecialiseerd in het strafrecht. Het advies is om een advocaat in te schakelen op het moment dat u wordt verdacht van een strafbaar feit. De verklaring die u aflegt bij de politie gaat een belangrijke rol spelen in het verdere verloop van de strafzaak. Een advocaat kan u daarbij ondersteunen en u adviseren over de juridische onderdelen van een verdenking. Wij kunnen u bijstand verlenen tijdens een OM-zitting, bijstand tijdens de zitting bij de rechter maar ook gedurende het proces kunnen we de rechtbank verzoeken om uw ingevorderde rijbewijs terug te geven, of uw inbeslaggenomen goederen.

Indien u wordt aangehouden door de politie dan krijgt u een advocaat toegewezen die op het  

piketrooster staat vermeld. Het is goed mogelijk dat u een piketadvocaat krijgt, die onervaren is of u krijgt een piketadvocaat die, strafrecht er een beetje bij doet, waardoor u een nadelige verklaring aflegt. De aanwezigheid van een strafrechtadvocaat tijdens het verhoor bij de politie kan invloed hebben tussen een latere veroordeling of een vrijspraak, of een eventueel sepot van de strafzaak. Neem contact met ons op zodra u vermoedt dat u wordt aangehouden of wanneer u een uitnodiging voor een vrijwillig verhoor van de politie ontvangt.

Zoals aangegeven staan wij u ook bij in een OM-zitting. Dat is een buitengerechtelijke manier van afdoening van een strafzaak. In plaats dat u bij de rechter moet verschijnen, krijgt u nu een oproeping om te komen naar een OM-zitting waar alleen een officier van justitie aanwezig is. Het is natuurlijk een bijzondere constructie dat het OM u verdenkt van een strafbaar feit en het OM u ook eventueel kan veroordelen. Kortom, laat u door een gespecialiseerde advocaat bijstaan tijdens een OM-zitting zodat u niet ten onrechte wordt bestraft of bijvoorbeeld een te hoge straf opgelegd krijgt. De ervaring leert namelijk dat veel mensen geneigd zijn een strafbeschikking te accepteren om maar van de vervolging af te zijn. Laat u daarom goed adviseren en bijstaan door één van onze advocaten.

Als u een dagvaarding heeft ontvangen om te verschijnen bij de rechtbank of het gerechtshof dan kan het gaan om een zitting bij de politierechter, de meervoudige kamer van de rechtbank of het gerechtshof. Bij een zitting of een inhoudelijke behandeling is het raadzaam dat u ter terechtzitting wordt bijgestaan door een gespecialiseerde advocaat strafrecht. De advocaat zal o.a. het strafdossier opvragen en deze met u bespreken. Een eventueel verzoek tot schadevergoeding proberen te weerleggen, onderzoekswensen formuleren zoals het horen van getuigen, nader medisch onderzoek en rapportages opvragen. Tot slot is het van belang dat er samen een strategie wordt besproken zodat het beste resultaat behaald kan worden.

Tijdens het strafproces kan uw rijbewijs in verkeerszaken ingevorderd zijn. Uiteraard wilt u uw rijbewijs het liefste zo snel mogelijk terug. Het is raadzaam dat u een gespecialiseerde advocaat inschakelt. De advocaat kan namens u een brief sturen en/of een klaagschrift indienen bij de rechtbank om uw ingevorderde rijbewijs terug te krijgen. Het is daarbij goed om te weten dat u maar één kans heeft om uw rijbewijs voor de zitting terug te krijgen en dat u er derhalve goed aan doet om dit verzoek door één van onze advocaten op te laten stellen of op de inhoud te laten beoordelen. Ditzelfde geldt voor de zaken die de politie in beslag heeft genomen. Politie en justitie mogen beslag leggen op uw bezittingen met het oog op de waarheidsvinding, conservatoir beslag om uw vermogen veilig te stellen voor een latere ontnemingsvordering, of omdat de zaak later zal worden vernietigd zoals drugs, wapens e.d. Wanneer beslag te lang duurt of onterecht is, bestaat de mogelijkheid om hiertegen een klaagschrift in te dienen bij de rechtbank. Indien u een klaagschrift wenst in te dienen doet u er verstandig aan om deskundige rechtsbijstand in te schakelen van één van onze advocaten.

AMBT Advocaten is een advocatenkantoor gespecialiseerd in het strafrecht. Wij staan u bij in elke fase van het strafproces, van bijstand bij het eerste politieverhoor tot na de zitting bij de strafrechter. Neem tijdig contact op met ons kantoor waarbij er een vrijblijvend en gratis gesprek wordt ingepland met één van onze advocaten. Onze strafrechtadvocaten staan verdachten in heel Nederland bij.