Betrouwbaarheid & Betrokkenheid

Dé sleutelwoorden voor een goede samenwerking.

Vastgoed en Bouwrecht

In Nederland spelen dagelijks grote en kleine belangen rond vastgoed en wonen. Wij behandelen veel zaken rondom het thema “wonen” zoals conflicten met woningbouwverenigingen, gebreken na oplevering van een nieuwbouwwoning, slecht aannemerswerk, VvE-besluiten en klassieke burengeschillen zoals discussies over het verloop van de erfgrens, een recht van overpad/erfdienstbaarheid en verjaring.

Het vastgoedrecht is echter een omvangrijk rechtsgebied. Veelal wordt gewerkt op het snijvlak van het publiekrecht en het privaatrecht. Grofweg omvat het alles wat te maken heeft met (ver)bouw, (her)ontwikkeling, exploitatie en beheer van onroerend goed. Daarbij zijn zowel vraagstukken, in het kader van gebieds- en projectontwikkeling, vastgoedbelegging, vastgoedfinanciering, vastgoedtransacties, als huur en verhuur en aanbesteding, aan de orde van de dag.

Onze vastgoedadvocaten adviseren en procederen voor architecten, projectontwikkelaars, aannemers, huurders, verhuurders, makelaars, huiseigenaren, vastgoedexploitanten, VvE’s, aannemers, ondernemers en consumenten/particulieren. Ons kantoor kan u zowel ondersteunen in het bestuurlijke aspect als in het privaatrechtelijke aspect. Wij kunnen u terzijde staan in het beoordelen en opstellen van samenwerkingsovereenkomsten ten behoeve van projectontwikkeling, een aannemingsovereenkomst ten behoeve van woningbouw of de bouw van bedrijfs- of kantoorpanden. Wij kunnen u ondersteunen bij kwesties op het gebied van bouwrecht (discussies over meerwerk of een niet-tijdige oplevering, maar ook over (verborgen) gebreken na oplevering van het werk), huur en verhuur van een pand, het opstellen of beoordelen van een koopovereenkomst ten behoeve van de koop of verkoop van onroerende zaken, aanbesteding van een (bouw)project, het aansprakelijk stellen van bijvoorbeeld een opdrachtnemer of opdrachtgever, het opstellen van sommaties of verlenen van gespecialiseerde rechtsbijstand bij de burgerlijke rechter en de Raad van Arbitrage voor de Bouw.

Bij AMBT Advocaten werken advocaten met gespecialiseerde kennis en ervaring op het gebied van het vastgoedrecht en bouwrecht. Wij zijn thuis in de complexe systematiek van dit veelzijdige rechtsgebied en kunnen u daaromtrent adviseren en indien nodig terzijde staan in een procedure bij de rechtbank of de arbiter.