Betrouwbaarheid & Betrokkenheid

Dé sleutelwoorden voor een goede samenwerking.

Slachtofferrecht

Wanneer iemand een overtreding of misdrijf heeft gepleegd, is er vaak ook een slachtoffer. Wanneer u letselschade oploopt door toedoen van een ander, dan heeft u mogelijk recht op een schadevergoeding. Om deze schadevergoeding te claimen is het belangrijk dat u de juiste rechtsbijstand inschakelt. Een letselschade advocaat is dan de meest voor de hand liggende keuze.

AMBT Advocaten kan u ondersteunen, door samen met u, een vordering benadeelde partij op te stellen in het strafrecht of u te ondersteunen in het civiele recht bij het verkrijgen van een (aanvullende) schadevergoeding of het eisen van een straat – en contactverbod. Bent u slachtoffer geworden van een strafbaar feit en heeft de officier van justitie u een brief gestuurd om de verdachte niet te gaan vervolgen dan zal de slachtofferadvocaat voor u een verzoek indienen bij het gerechtshof (artikel 12 Sv). Het gerechtshof zal dan oordelen of het Openbaar Ministerie de verdachte alsnog moet gaan vervolgen.

De slachtofferadvocaten van AMBT Advocaten zullen u zo goed mogelijk voorbereiden op wat komen gaat. Zo is het in een aantal gevallen mogelijk om voorafgaand aan de zitting in gesprek te gaan over de zaak met de behandelend officier van justitie, het zogenaamde ‘slachtoffergesprek’ of ‘officiersgesprek’. De slachtofferadvocaat helpt u verder met het indienen van een verzoek tot schadevergoeding (het voegingsformulier). Uiteindelijk beslist de rechter of het verzoek tot schadevergoeding wordt toegewezen. Een belangrijk aspect is dat er bij bepaalde strafbare feiten als slachtoffer gebruik gemaakt mag worden van het spreekrecht tijdens de zitting. Uw slachtofferadvocaat gaat mee naar de zitting zodat u ten allen tijde ondersteuning krijgt en de advocaat kan ook namens u het woord voeren.

Onze slachtofferadvocaten kunnen u volledig gratis bijstaan als u slachtoffer of nabestaande bent van een strafbaar feit zoals een zeden- of ernstig geweldsmisdrijf. Het is belangrijk dat u van het begin tot aan het einde wordt bijgestaan. AMBT Advocaten weet als geen ander dat een strafzaak de nodige impact heeft op slachtoffers en zal u daarin zo goed mogelijk ondersteunen. Te allen tijde komen wij bij u thuis op bezoek om u in persoon te spreken.