Wilko ten Have

Raadsman

Mr. W.G. ten Have

De heer mr. W.G. ten Have (Wilko) heeft Nederlands recht gestudeerd aan de Rijksuniversiteit te Groningen. Hij heeft voor zijn werkzame bestaan, internationale ervaringen opgedaan met vrijwilligerswerk in Midden- en Zuid-Amerika.

Wilko staat bekend als een professionele, gedreven en toegewijde advocaat die de uitdaging opzoekt en die zich kenmerkt door een pragmatische en doortastende handelswijze. Wilko is een (jeugd)strafrecht- en letselschadespecialist en hij houdt zich in zijn praktijk alleen bezig met straf- en letselschadezaken.

 Het zwaartepunt van zijn praktijk ligt op het gebied van geweldsmisdrijven, georganiseerde criminaliteit en overtreding van de Opiumwet maar ook het bijstaan van verdachten in o.a. ernstige geweldszaken (moord en doodslag), verkeersstrafzaken en zedenzaken. Daarnaast staat hij cliënten bij aan wie de maatregel van TBS is opgelegd. Wilko is tevens gespecialiseerd in het internationale strafrecht (uitlevering, overlevering, WOTS en WETS).

Hij adviseert zijn cliënten gedurende het gehele proces en verleent rechtsbijstand in heel Nederland. Het is van belang om samen met de cliënt tot een goede voorbereiding te komen en de strategie in een zo vroeg mogelijk stadium vast te leggen. Om die reden zal hij u ook bijstaan indien u wordt uitgenodigd als verdachte om vrijwillig een verklaring af te leggen op het politiebureau. Kortom, om een goede verdediging neer te zetten is een gedegen voorbereiding van essentieel belang, waarbij een nauwe samenwerking en goed overleg met de cliënt onontbeerlijk is.

In het strafrecht heeft men onvermijdelijk te maken met slachtoffers en het is belangrijk dat iemand voor de rechten van slachtoffers opkomt en die tegelijkertijd affiniteit heeft met het strafrecht waardoor hij exact weet waaraan een vordering benadeelde partij moet voldoen. Immers, een misdrijf kan een grote impact op uw leven hebben en het is belangrijk dat iemand voor uw rechten opkomt en zorgt voor een maximale schadevergoeding. Wilko helpt cliënten als (minderjarig) slachtoffer en zal cliënten (indien nodig) ook verder begeleiden in een civiele schadevergoeding of in het verkrijgen van een vergoeding vanuit het Schadefonds Geweldsmisdrijven.

Wilko voldoet aan de vereisten voor gesubsidieerde rechtsbijstand in het kader van jeugdstrafrecht, jeugdrecht, strafrecht en letselschade waardoor hij u op basis van gefinancierde rechtsbijstand (toevoeging) kan bijstaan. Tot slot is Wilko lid van de Jonge Balie Groningen, het Genootschap Pro Excolendo en is hij aangesloten bij de Geschillencommissie Advocatuur. Het eerste gesprek is, zonder enig voorbehoud, gratis zodat u nooit voor onaangename verrassingen komt te staan. Neem contact op via 085 – 0880471 of per mail (tenhave@ambtadvocaten.nl). U kunt Wilko binnen kantooruren tevens bereiken op het mobiele nummer 06-13913013 (ook via Whatsapp). Wilko heeft zich in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten geregistreerd op de rechtsgebieden letselschaderecht, slachtofferrecht, strafrecht en sociaal zekerheidsrecht. Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Orde van Advocaten tien opleidingspunten te behalen per rechtsgebied.