Betrouwbaarheid & Betrokkenheid

Dé sleutelwoorden voor een goede samenwerking.

Huurrecht

U bent huurder of verhuurder van een woning of bedrijfsruimte. Er kunnen dan een reeks aan onderwerpen de revue passeren. Laat u adviseren door een specialist op dit gebied. Onze vakgroep bestaat uit vakkundige, gespecialiseerde huurrechtadvocaten, die ruime ervaring en expertise hebben in het huurrecht.

Onze huurrecht advocaten komen op voor de belangen van woningbouwverenigingen, projectontwikkelaars, ondernemers en particulieren.

Wij kunnen u bijvoorbeeld adviseren bij het opstellen en beoordelen van huurovereenkomsten en algemene voorwaarden, of het adviseren over het aangaan en beëindigen van huurovereenkomsten, of het voeren van een procedure tot beëindiging van de huur en het ontruimen van het pand, c.q. tot verlenging van de ontruimingsbescherming (kantoorruimte), dan wel het adviseren en procederen bij geschillen over huurachterstanden, onderhoudskwesties en gebreken, oplevering van het pand, overlast, servicekosten, renovatie, sloop, nieuwbouw, tijdelijke verhuur bij sloopwoningen of in het kader van de Leegstandswet,

huurprijswijzigingsgeschillen en tot slot indeplaatsstellingsverzoeken.

Het huurrecht is niet altijd even eenduidig en systematisch. In het huurrecht gaat het vaak om een belangenafweging binnen de wettelijke kaders van het huurrecht. Zit u met vragen op het gebied van het huurrecht, dan is het verstandig om contact op te nemen met één van onze huurrecht specialisten. Vooraf informatie inwinnen kan u veel geld, tijd en zorgen besparen en problemen voorkomen.

AMBT advocaten is een advocatenkantoor gespecialiseerd in het huurrecht. Wij staan u bij in elke fase van het huurrecht. Neem tijdig contact op met ons kantoor waarbij er een vrijblijvend en gratis gesprek wordt ingepland met één van onze advocaten. Onze huurrecht advocaten staan u hierin graag terzijde.