Betrouwbaarheid & Betrokkenheid

Dé sleutelwoorden voor een goede samenwerking.

Verzekeringsrecht

Het is altijd een fijne gedachte als u goed verzekerd bent voor ongevallen, ziekte of brand/stormschade. U wilt immers niet zelf voor onverwachte kosten komen te staan. Helaas leert de praktijk dat de verzekering nog wel eens dwars wil gaan liggen als het neerkomt op het vergoeden van de schade. Het is mogelijk dat de verzekeraar weigert uit te keren omdat er geen dekking zou zijn of omdat u uw inlichtingenplicht bij het aangaan van de verzekering zou hebben geschonden, of u krijgt maar een gedeelte van de schade vergoed. Er zijn in ieder geval tal van mogelijke scenario’s waardoor u in conflict kunt komen met uw verzekeraar terwijl u meestal al genoeg aan uw hoofd heeft.

Wanneer u een geschil heeft met uw verzekering dan kunnen er een reeks aan onderwerpen de revue passeren. U kunt hierbij denken aan een geschil m.b.t. een brandverzekering, arbeidsongeschiktheidsverzekering, bedrijfs- beroeps- en aansprakelijkheidsverzekering, ziekteverzuimverzekering, en/of ongevallenverzekering waaronder inzittendenverzekering.

Ons kantoor maakt geen onderscheid in de aard van het geschil. Wij staan zowel bedrijven als particulieren bij die om de één of andere redenen in conflict zijn gekomen met de verzekeraar. Laat u in ieder geval adviseren door een specialist op dit gebied. Onze vakgroep bestaat uit vakkundige, gespecialiseerde verzekeringsadvocaten, die ruime ervaring en expertise hebben in het verzekeringswezen. Het komt vaak neer op de uitleg van de polisvoorwaarden en het standpunt van de verzekeraar m.b.t. de dekking. Het is ook niet ondenkbaar dat u in goed vertrouwen een claim hebt neergelegd bij de verzekeraar waarna u opeens onderwerp wordt van fraude. Het kan zelfs zo ver gaan dat uw polis wordt beëindigd en dat u wordt opgenomen in een verwijzingsregister.

AMBT advocaten is een advocatenkantoor gespecialiseerd in het verzekeringsrecht. Wij staan u bij in elke fase van het proces. Neem tijdig contact op met ons kantoor waarbij er een vrijblijvend en gratis gesprek wordt ingepland met één van onze advocaten. Onze advocaten verzekeringsrecht adviseren, onderhandelen en procederen bij verzekeringsgeschillen. Het is belangrijk om te weten dat in veel zaken uiteindelijk blijkt dat verzekeraars de polisvoorwaarden niet nauwkeurig nakomen en dat er veel winst valt te behalen in de uitleg van deze voorwaarden en/of deze voorwaarden niet in strijd zijn met dwingend recht.