Betrouwbaarheid & Betrokkenheid

Dé sleutelwoorden voor een goede samenwerking.

Medisch Tuchtrecht

Iedere zorgverlener kan er mee te maken krijgen maar hoopt er nooit mee te maken te krijgen oftewel het medisch tuchtrecht. Er wordt over uw handelen (of nalaten) geklaagd bij het tuchtcollege. Iedereen die ter verantwoording wordt geroepen voor zijn handelen zit in een moeilijke positie. Soms is het boosheid of onbegrip waardoor er een klacht wordt ingediend en soms is de klacht erg op de persoon gericht. Het is om die reden ook verstandig om afstand te bewaren en een advocaat in te schakelen, zodat er zonder emotie, een helder en goed beargumenteerd betoog kan worden opgesteld. Daar komt ook nog eens bij dat u als zorgverlener: (arts, apotheker, fysiotherapeut, gezondheidszorgpsycholoog, psychotherapeut, tandarts, verloskundige, verpleegkundige) bovendien aan allerlei complexe wetgeving en open normen bent gebonden.

In beknopte zin zal ik de procedure bij langs gaan. De procedure vangt aan met een klaagschrift dat bij het Regionaal Tuchtcollege in Amsterdam, Den Haag, Eindhoven, Zwolle of Groningen wordt ingediend. Doorgaans moet er binnen vier weken een verweerschrift worden ingediend. Vervolgens kan daar weer schriftelijk op gereageerd worden (repliek) en vervolgens mag daar de andere partij weer op reageren (dupliek). De uitspraak van het Regionaal Tuchtcollege volgt uiterlijk twee maanden na de zitting. Tegen deze uitspraak kan door zowel de klager als de beklaagde, binnen zes weken schriftelijk hoger beroep worden ingesteld. Ook in hoger beroep geldt dat er een vooronderzoek kan plaatsvinden. Het Centraal Tuchtcollege is de hoogste instantie.

Het kan voorkomen dat naast de tuchtzaak, u zich ook voor de strafrechter dient te verantwoorden. Hierin gelden andere regels en voorschriften waarbij ook het beroepsgeheim een rol kan spelen. Het strafrecht heeft bovendien een gesloten stelsel waardoor de situatie zich kan voordoen dat u tuchtrechtelijk een verwijt valt te maken maar dat u strafrechtelijk wordt vrijgesproken.

Het is belangrijk om te weten dat het medisch tuchtcollege geen uitspraak doet over eventuele schadevergoeding. Het tuchtcollege kan de medicus wel een waarschuwing, een

berisping of een geldboete opleggen. Daarnaast kan een tijdelijk of blijvend verbod op het uitoefenen van zijn of haar beroep worden opgelegd.

Een medisch tuchtrecht advocaat kan voor u het verschil maken in een tuchtzaak. Het is van belang dat u een gespecialiseerde advocaat inschakelt met een ruime ervaring en adequate kennis van de medische wereld. Veel zorgverleners zijn verzekerd waardoor de rechtsbijstandverzekering de juridische kosten vergoedt. AMBT Advocaten is een advocatenkantoor gespecialiseerd in het medisch tuchtrecht. Neem tijdig contact op met ons kantoor waarbij er een vrijblijvend en gratis gesprek wordt ingepland met één van onze advocaten. Onze specialisten staan zorgverleners in heel Nederland bij.